Spasticitet

Citat från Neuroforbundet ”Spasticitet innebär bland annat spända och stela muskler, som dessutom kan röra sig på ett svårt eller okontrollerbart sätt. Anledningen till att symtomet uppstår är en skada på centrala nervsystemet, det vill säga i hjärna eller ryggmärg. Skadan orsakar en förändring i signalbalansen mellan nervsystemet och musklerna.

Spasticitet kan uppkomma beroende av olika sjukdomar som orsakar skador på nervsystemet. Tidiga hjärnskador, ärftliga sjukdomar i nervsystemet, Parkinsons sjukdom, stroke, multipel skleros (ms) och ryggmärgsskador är några orsaker till spasticitet. Men spasticitet är en komplex företeelse, där många olika faktorer spelar in i det individuella fallet”.

Vi har hört från personer/kunder med spasticitet som tycker att det hjälper dem med avslappning och sömn när de har använt en sexleksak. Njutningen/endorfinproduktionen i kroppen ger dem hjälp och gör så att de inte alltid behöver ta medicin eller på sätt behöver ta mindre mängd.

En kund använde We vibe 2 och på så sätt behövde hon inte ta sin medicin på kvällen, men kunde somna efter användandet av produkten.