Nedsatt rörlighet

Om du har nedsatt rörlighet så finner du här hjälpmedel som kan underlätta för dig att ha ett fungerande sexliv.