Sexuell aktivitet vid sjukdom

Här nedan finner du vilka rekommendationer som gäller vid främst hjärtrelaterade sjukdomar.

Om du har ett sjukdomstillstånd som påverkar din sexuella förmåga så kan det vara bra att ta hjälp av en sexualrådgivare för att få hjälp med att kunna återuppta den sexuella aktiviteten. Det är viktigt att båda parter är med vid rådgivningen. Problemet rör båda och det är inte helt ovanligt att partnern kan uppleva sexlivets försämring som ett ännu större problem än den som är drabbad. Det kan därför vara bra att ni båda kan ställa frågor och få svar på hur sexlivet kan förbättras.

Generella råd
Rapportera till din läkare om du upplever biverkningar av din medicin. Det kan t ex vara att du upplever en minskad lust, oförmåga att få erektion eller svårt att få orgasm. Du ska inte sluta ta den rekommenderade medicindosen utan att du först har pratat med din läkare. Efter ordination så kanske din läkare kan dra ner på dosen eller byta till ett annat läkemedel som inte orsakar sexuell dysfunktion.

Vad är hönan och vad är ägget
Du kanske har hört att den medicin du tar kan försämra ditt sexliv och känner dig negativt inställd till att ta medicinen. Men det kan lika gärna vara så att din sexuella förmåga har orsakats av din oro eller rädsla. Det är heller inte ovanligt att du kan känna dig deprimerad som en följd av ditt sjukdomstillstånd. Detta har också stor påverkan på din lust. När du har en stark övertygelse av att den medicin du tar påverkar din sexuella hälsa så kan din kropp reagera efter denna övertygelse, detta kallas nonceboeffekten (motsatsen till placeboeffekten).

Miljö vid sexuell aktivitet
För att minimera ökad belastning av hjärtat vid sexuell aktivitet så kan du tänka på att
• Ha sex på en komfortabel och känd plats
• Ha sex med din partner*
• Ha sex i en behaglig rumstemperatur

*En studie med patologisk analys av dödsfall under sexuell aktivitet visade att nästan alla dödsfall drabbade män och majoriteten av dödsfallen inträffade vid samlag med någon annan än den vanliga partnern.

Det är en större belastning för hjärtat att vara arg eller att ha en obekant fysisk träning än att du har sex med din partner.

Samlagsställning
Även här så är rekommendationen att du och din partner älskar i den samlagsställning som ni är vana och bekväma med. Minst krävande kan vara att båda ligger ner, t ex i skedställning. Mannen kan också sitta på en stol med kvinnan ovanpå. Tänk på att den vanliga missionärsställningen, där mannen är ovanpå, är oftast ganska energikrävande för honom. Välj i så fall någon mindre krävande ställning om det känns jobbigt.

Analsex
Analsex kan vara njutbart för båda parter, både för hetero- och homosexuella par, men anal penetration stimulerar vagusnerven tilll sänkt puls, hjärtrytm, impulsöverföring och koronärt blodflöde, vilket kan resultera i minskad hjärtkapacitet och bröstsmärtor. Undvik därför analsex till dess ditt tillstånd har stabiliserats.

Har du ork till sex?
Om du inte kan gå på ett löpband 5-6 km/tim i ca 6 minuter så klarar du kanske inte av den ansträngningen som det innebär att ha sex. Du skulle också kunna jämföra energiåtgången med att gå i trappor två våningar i rask takt.

Risknivå sexuell aktivitet
Diskutera med din läkare om det finns någon risk i samband med att du har sex. Det kan också vara bra för dig att veta att din hjärtfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens normalt stiger vid sexuella aktivitet och inte är något du behöver oroa dig för. Den absoluta risken för hjärthändelser är extremt låg, ca 2-3 per 10.000 levnadsår vid 1 timmes sexuell aktivitet per vecka.

Rapportera symptom
Det är bra om du berättar för din läkare om det uppstår några fysiska symptom i samband med sexuell aktivitet.

Minst krävande
Ägna dig åt aktiviteter som inte är så krävande, i alla fall när du precis ska återuppta dina sexuella aktiviteter. Kramar, kyssar och smekningar är bra att starta med och avancera sedan till gemensam masturbation och oralsex. Om du inte känner av några biverkningar av dessa aktivitet så kan du och din partner testa att ha samlag, gärna i en mindre krävande samlagsställning.

Fysisk träning
För att du ska kunna återgå till ett fungerande sexliv så är det viktigt att du följer läkarens rekommendationer på fysisk träning. Regelbunden fysisk träning ger minskad risk för hjärtinfarkt i samband med sexuell aktivitet. Det kan vara en stor motivation för dig att veta att den sexuella förmågan kan öva genom att du avstår rökning, håller blodsockernivån under kontroll, minskar i vikt och att du tränar regelbundet.